Synalar Cream
Hlavní stránka
 

    Propan butan  dále jen LPG je obchodní název pro zkapalněnou směs lehkých uhlovodíků, převážně se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule. LPG se získává při výrobě benzínu a v poslední době také při zpracování zemního plynu.

    Vlastnosti:
    Zkapalněný LPG je bezbarvá, nejedovatá, snadno těkající kapalin, specifického zápachu. Uvolněním přetlaku se LPG rychle odpařuje do ovzduší a ve spojení se vzduchem v určitých koncentrací vzniká vysoce hořlavý plyn, který je zhruba 2x těžší než vzduch.
    Fyzikální vlastnosti  směsí LPG se pohybují v rozmezí vlastností jednotlivých složek. Kapalný LPG má podobné vlastnosti jako benzín, tj. rozpouští a vysušuje těsnění z přírodního kaučuku, organická mazadla, fermeže a jiné příbuzné látky. Látky odolné proti účinkům LPG jsou například syntetický kaučuk, grafitové ucpávky, teflonová hmota, apod. K těsnění závitových spojů u armatur pro LPG se používá teflonové pásky nebo např.  tekuté těsnění zn. LOCTITE. Přírubové spoje se těsní teflonovým, nebo klingeritovým doporučeným pro LPG.

Propan-butan, vlastnosti

jednotky

propan

butan

Chemický vzorec

-

C3H8

C4H10

Molekulová hmotnost

-

44,094

58,12

Kapalný stav

Hustota při 200C

Kg/m3

502

579

Bod tání při tlaku 101,08 kPa

oC

-189

-135

Bod varu při tlaku 101,08 kPa

oC

-42,6

-0,6

Kritická teplota

oC

95,6

153

Kritický tlak

Mpa

4,45

3,721

Spalné teplo

KJ/kg

50,3

49,56

Plynný stav

Hustota při 101,08 kPa

Kg/m3

2,019

2,703

Hutnota

1

1,562

2,091

Výparné teplo při bodu varu a tlaku 101,08 kPa

KJ/kg

444,057

387,79

Spalné teplo při 00C, 101,08 kPa

MJ/kg

100,986

133,97

Výhřevnost při 00C, 101,08 kPa

MJ/kg

92,989

123,76

Dolní mez výbušnosti se vzduchem

%

2,1

1,5

Horní mez výbušnosti se vzduchem

%

10,1

8,4

Bod zápalnosti

oC

510

490

Novinky

© Optimagaz s r.o. All rights reserved